Stutteri Tusindfryd
v/Helle Kjersgaard

Tusindfryds Verdie-Veva / fri for Skeletal Atavism (dværgvækst) på baggrund af frie forældre

Født 7. april 2020 kl. ca. 04 / Standard str.