Stutteri Tusindfryd
v/Helle Kjersgaard

01-03-2023



Første stambogsførte Shetlandspony blev indkøbt i 1999 og første eget opdræt blev født i 2004. Flere ponyer er eksporteret til udlandet. Der er avlet både med hjerte men også hjerne. En pony der ikke har et godt temperament er ikke værdig til at indgå i en avl, der også avler ponyer til børn




Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk